Lata 30. 20 w. Łazy. Poczet sztandarowy Ligi Morskiej przed budynkiem Kolejowego Przyskosobienia Wojskowego.jpg