Lata 30. 20 w. Łazy. Kolejarze z rodzinami podczas zabawy w budynku ekspozytury.jpg