Lata 30. 20 w. Łazy. Kolejarze w pobliżu wieży ciśnień na II posterunku.jpg