Lata 30. 20 w. Łazy. Członkowie Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.jpg