Konkursy

Centrum Archiwistyki Społecznej zaprasza dziennikarzy, pisarzy i reportażystów do udziału w konkursie na reportaż prasowy Kim jest archiwista społeczny?

Plakat konkursu "Kim jest archiwista społeczny"Skrzypaczka, która zainicjowała powstanie archiwum polskiego jazzu. Pielęgniarka, która pracuje na bloku operacyjnym, a po godzinach dokumentuje dokonania swoich poprzedniczek. Bibliotekarz, który odkrywa trudną historię dla mieszkańców swojego miasta. Są z różnych środowisk i grup zawodowych. Co łączy te osoby, jakie są ich osobiste historie, motywacje do działania?

Archiwiści społeczni nie tylko gromadzą cenne materiały, ale przy tym również wyzwalają energię społeczną. Pukają do drzwi sąsiadów, dzięki czemu docierają do unikatowych dokumentów. Nagrywają wspomnienia starszych osób, odwiedzają lokalne stowarzyszenia. Są inicjatorami i twórcami projektów artystycznych i edukacyjnych, angażują społeczność we wspólne działania. Przyczyniają się do ożywienia życia kulturalnego i integracji mieszkańców.

Centrum Archiwistyki Społecznej, jako instytucja wspierająca i promująca działania archiwistów społecznych, zaprasza do sportretowania osób, które tworzą archiwa społeczne. Kim są ludzie, którzy poświęcają swój wolny czas na gromadzenie śladów przeszłości? Jakich opowieści szukają? Czy historie, którymi się zajmują, niosą uniwersalne przesłanie i przekraczają granice prywatnych domów i regionów?

Na naszej stronie znajduje się baza polskich archiwów społecznych, w której znajduje się opis blisko 500 archiwów. Centrum Archiwistyki Społecznej pomoże w skontaktowaniu uczestników konkursu z archiwistami społecznymi, a także udostępni informacje o prowadzonych przez nich inicjatywach.

Reportaże oceni znakomite grono jurorów: Olga Stanisławska, Agata Tuszyńska oraz Cezary Łazarewicz.

Dla laureatów przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości: 6 tys. zł (nagroda główna), 4 tys. zł (2. miejsce), 2 tys. zł (3. miejsce) oraz dwa wyróżnienia po 1 tys. zł. Zwycięskie teksty ukażą się w 2021 r. w publikacji wydanej nakładem organizatora.

Do konkursu przyjmujemy wyłącznie prace niepublikowane wcześniej, o objętości do 27 000 znaków.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i nadsyłania prac, wraz z wypełnioną Kartą zgłoszenia, na adres: konkurs@cas.archiwa.org. W razie pytań zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem: 22 294 11 08.

Konkurs trwa do 30 listopada 2020 r. 

Konkurs patronatem objął Instytut Reportażu. Patronat medialny – Radio Kampus.