II poł. XX w. Woźnica na dworze Jabłońskich w Pniewie - Stefan Modzelewski.jpg