I poł. XX w. Przejażdżka dorożka Pani Jabłońskiej do Łomży..jpg