I poł. XX w. Państwo Jabłońscy ze znajomymi w Konstancinie..jpg