Dzieci przed budynkiem dworca PKP. W budynku były mieszkania, w których mieszkali przcownicy kolei wraz z rodzinami. Lata 60. XXw. Mońki..jpg