Drużyna harcerek ze Szkoły Powszechnej nr 1. Zdjęcie udostępniła Pani Danuta Szturc.