Dla nauczycieli

Materiały historyczne do wykorzystania na lekcjach

Zachęcamy nauczycieli historii wszystkich rodzajów szkół do korzystania z portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA): osa.archiwa.org. Strona prezentuje ponad 50 tysięcy skanów ze zbiorów ponad 100 organizacji i instytucji z całej Polski. Są to fotografie, dokumenty i fragmenty nagrań audio świadków historii dotyczące różnych zagadnień z historii Polski w XX wieku. 

Szczególnie zachęcamy do korzystania z materiałów archiwalnych dotyczących historii lokalnej. Ich znalezienie ułatwi dostępna na stronie wyszukiwarka, w którą można wpisać np. nazwę miejscowości. Dotarcie do archiwaliów z danego regionu jest możliwe także poprzez przeszukanie listy organizacji i instytucji, które prezentują swoje zbiory na portalu OSA.

Scenariusze lekcji

Już wkrótce udostępnimy scenariusze lekcji przeznaczone dla klas 7-8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych. 

Powstaną one w oparciu o różnorodne zbiory archiwów społecznych, dostępne na portalu osa.archiwa.org. Dzięki temu uczniowie poznają wartość historycznych zbiorów prywatnych i społecznych, zostaną uwrażliwieni na zachowywanie pamiątek rodzinnych oraz dowiedzą się, jak czerpać z nich informacje o przeszłości. 

Scenariusze będą mogli wykorzystać nauczyciele historii i edukatorzy prowadzący zajęcia z młodzieżą szkolną, zarówno w trybie stacjonarnym, jak i zdalnym, oraz sami uczniowie - w ramach pracy własnej.