Dla nauczycieli

Materiały historyczne do wykorzystania na lekcjach

Zachęcamy nauczycieli historii wszystkich rodzajów szkół do korzystania z portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA): osa.archiwa.org. Strona prezentuje ponad 50 tysięcy skanów ze zbiorów ponad 100 organizacji i instytucji z całej Polski. Są to fotografie, dokumenty i fragmenty nagrań audio świadków historii dotyczące różnych zagadnień z historii Polski w XX wieku. 

Szczególnie zachęcamy do korzystania z materiałów archiwalnych dotyczących historii lokalnej. Ich znalezienie ułatwi dostępna na stronie wyszukiwarka, w którą można wpisać np. nazwę miejscowości. Dotarcie do archiwaliów z danego regionu jest możliwe także poprzez przeszukanie listy organizacji i instytucji, które prezentują swoje zbiory na portalu OSA.

Scenariusze lekcji

Udostępniamy scenariusze zajęć lekcyjnych przeznaczonych dla uczniów klas 7-8 szkoły podstawowej i szkół ponadpodstawowych. Zawierają one dokładne opisy przebiegu lekcji i wszystkie materiały, które są potrzebne nauczycielom do ich przeprowadzenia. Proponowane przez nas lekcje na pewno wzbogacą cykl zajęć szkolnych. W ich trakcie uczniowie będą mieli możliwość pracy z interesującymi źródłami historycznymi, poszerzenia swojej wiedzy i uwrażliwienia na pamiątki historyczne. Scenariusze mogą być wykorzystywane przez nauczycieli i edukatorów podczas nauki zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym oraz przez uczniów i rodziców - do pracy własnej. 

 

Historia nie-powszechna. Lekcja czytania archiwów społecznych - scenariusz lekcji ma na celu uświadomienie uczniom, jaką wartość ma historia lokalna, historia pojedynczego człowieka, dla dziejów całego kraju i narodu. W trakcie zajęć uczniowie poznają różne archiwa społeczne i uczą się wyszukiwania i korzystania z ich zbiorów.

Do pobrania: scenariusz | prezentacja

 

Wszyscy jesteśmy archiwistami. Archiwistyka społeczna dla początkujących - scenariusz pozwala na przeprowadzenie lekcji, w trakcie której uczniowie dowiadują się czym jest archiwistyka społeczna. Dzięki uczestnictwu w zajęciach uczniowie poznają podmioty prowadzące archiwa społeczne i materiały, które tworzą zasób tych archiwów.

Do pobrania: scenariusz | prezentacja

 

Historia opowiedziana. Czego uczy nas historia mówiona - podczas lekcji uczniowie dowiadują się, czym jest historia mówiona i jakie są podstawowe reguły stosowane podczas nagrywania relacji biograficznych. Słuchają wybranych przez prowadzącego relacji i rozmawiają na temat subiektywizmu i wartości tego typu źródeł historycznych. 

Do pobrania: scenariusz | prezentacja | inicjatywy zajmujące się historią mówioną

 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Joanną Michałowską: j.michalowska@cas.archiwa.org.

Jeżeli korzystasz z naszych scenariuszy, podziel się z nami swoją opinią!