Czerwiec 1935 r. Szczuczyn. Rozgrywki siatkarskie drużyn żeńskich na boisku Szkoły Powszechnej nr 2. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.