Cykl webinariów 9-18.10.2018

Ośrodek KARTA zaprasza osoby prowadzące lub chcące założyć archiwum społeczne na bezpłatne szkolenia internetowe, które pomogą sprofesjonalizować działania oraz natchną nowymi pomysłami na rozwój archiwum.

Uczestnicy: W szkoleniu może wziąć udział każda osoba zainteresowana prowadzeniem archiwum społecznego, a więc osoba prywatna, wolontariusz, przedstawiciel instytucji kultury, organizacji samorządu terytorialnego, stowarzyszenia, fundacji.

Kryteria rekrutacji: posiadane zbiory lub pomysł na stworzenie archiwum, możliwość zorganizowania wokół archiwum społecznego grupy wolontariuszy. Tematy: Szkolenie dotyczyć będzie opracowania zbiorów, obsługi systemu OSA, pracy z wolontariuszami, animowania społeczności wokół działań archiwum.

Szczegółowe informacje:

  • Opracowanie zbiorów: generalne zasady, standardy archiwalne w zastosowaniu do zbiorów archiwów społecznych, porządkowanie zbiorów i opis, obsługa Otwartego Systemu Archiwizacji.
  • Animowanie społeczności lokalnej: Działania animacyjne wokół archiwum społecznego podejmowane we współpracy ze społecznością. Jak zachęcić do odkrywania archiwum w internecie lub współtworzenia go z nami?
  • Praca z wolontariuszami: pozyskiwanie wolontariuszy, kwestie formalne, współpraca z wolontariuszami przy tworzeniu archiwum społecznego.

Po szkoleniu uczestnicy otrzymają dostęp do konta w OSA: będą mogli dodawać opisy archiwalne, generować inwentarze, udostępniać wybrane przez siebie zbiory na portalu osa.archiwa.org.

Więcej o programie OSA

Terminy i tryb szkolenia:

  • 9.10.2018 godz. 18-20: webinarium dotyczące pracy z wolontariuszami,
  • 10.10.2018, godz. 18-20: webinarium dotyczące animowania społeczności lokalnej,
  • 18.10 (czwartek) godz 18-20 webinarium z obsługi Otwartego Systemu Archiwizacji

Jeszcze przed szkoleniem (pod koniec września) otrzymają Państwo samouczek OSA, nagranie wykładu dotyczącego opracowania zbiorów w archiwum społecznym, dostęp do konta w OSA, tak aby mogli Państwo przetestować funkcjonalności.
Zgłoszenia na szkolenia przyjmujemy do 23 września 2018.

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

Dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa