Baza Archiwów Społecznych

Baza Archiwów Społecznych zawiera informacje o archiwach społecznych, organizacjach je prowadzących, ich zasobie oraz sposobie udostępniania zbiorów. Baza jest cyklicznie aktualizowana i uzupełniana o informacje dotyczące archiwów społecznych, takie jak:

  • nazwa archiwum;
  • rodzaj instytucji;
  • opis zasobu (typ zasobu, zasób archiwalny i inne zbiory, stopień opracowania zbiorów, stopień zdigitalizowania, stan zachowania zbiorów);
  • dane kontaktowe (osoba kierująca instytucją/organizacją, email, telefon, dane adresowe)
  • udostępnianie (sposób udostępniania, dział/osoby odpowiedzialne za udostępnianie, email kontaktowy w sprawie udostępniania, sposób i warunki korzystania z zasobu).

Informacje dotyczące archiwów społecznych wprowadza do Bazy pracownik Centrum Archiwistyki Społecznej na podstawie formularza przesłanego przez Archiwum lub danych powszechnie dostępnych na stronach internetowych, zawsze informując o tym Archiwum. Dzięki dołączeniu do Bazy informacje o działaniach archiwów społecznych stają się bardziej dostępne. Baza zawiera wyszukiwarkę, która umożliwia przeszukiwanie dostępnych w niej informacji m.in. po nazwie archiwum, miejscowości czy rodzaju gromadzonych materiałów archiwalnych.

Zachęcamy do wypełnienia formularza, który pozwoli dołączyć do Bazy i rozpocznie naszą wspólną pracę nad rozwijaniem archiwistyki społecznej.

Regulamin Bazy Archiwów Społecznych
 

Kontakt w sprawie Bazy:

Centrum Archiwistyki Społecznej
Dział Rozwoju Kompetencji Archiwistów Społecznych
tel. 22 294 11 04
kontakt@cas.archiwa.org