5-6 czerwca 1937 r. Uroczystość poświęcenia sztandaru dla hufca harcerek w Szczuczynie. Zdjęcie udostępnił Pan M. M. Jonkajtys.