3 październik 1937 r. Szczuczyn. Tydzień Szkół Powszechnych. Reprezentacja Szkoły Powszechnej nr 2 w strojach krakowskich z rekwizytem „Księga wiedzy”. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.