3 październik 1937 r. Szczuczyn. Tydzień Szkół Powszechnych. „Banderia Kawalerii”. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.