23_1959. Uczniowie Szko éy ¦ćwicze ä na rynku miejskim.jpg