2 maj 1937 r. Szczuczyn. Wykonanie „Zbójnickiego” przez uczniów Szkoły Powszechnej nr 2 podczas wieczernicy z okazji nadania szkole sztandaru. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.