1938. Łazy. Półkolonie dla dzieci organizowane przez Rodzinę Kolejową.jpg