1938. Łazy. Kolejarze z Łaz przed obeliskiem wzniesionym z okacji 20-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.jpg