18.03.1938. Łazy. Organizacje z Łaz przed budynkiem Kolejowego Przysposobienia Wojskowego.jpg