12 czerwca 1938 r. Szczuczyn. Święto sportu. Uczniowie Szkoły Powszechnej nr 1 na boisku szkolnym. Zdjęcie udostępniła Pani Wanda Puszko-Tarnawska.