12 czerwca 1938 r. Święto sportu. Ćwiczenia gimnastyczne chłopców na boisku szkolnym Szkoły Powszechnej nr 1 w Szczuczynie. Zdjęcie ze zbiorów CATL w Szczuczynie.