Zmiana prawa o stowarzyszeniach. Konsultacje

Zmiana prawa o stowarzyszeniach. Konsultacje

Trwają prace nad zmianą ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Kancelaria Prezydenta RP przedstawiła do konsultacji projekt, który zakłada m.in. uproszczenie i ukrócenie zakładania stowarzyszeń, możliwość przekształcania stowarzyszeń w inne formy prawne, możliwość zatrudniania członków władz stowarzyszenia, nadanie częściowej osobowości prawnej stowarzyszeniom zwykłym.

Konsultacje przygotował zespół składający się z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta RP, organizacji pozarządowych, administracji rządowej, samorządu oraz z ekspertów.

Konsultacje potrwają od 7 lipca do 10 sierpnia 2014. Więcej informacji w artykule zamieszczonym na portalu ngo.pl.