Zbiory Ośrodka KARTA w OSA (osa.archiwa.org)!

Zbiory Ośrodka KARTA w OSA (osa.archiwa.org)!

Archiwalia z Ośrodka KARTA

Ośrodek KARTA zakończył pierwszy etap prac nad projektem „Indywidualne zapisy historii  zwiększenie dostępności zbiorów Fundacji Ośrodka KARTA”

Na portalu Otwarty System Archiwizacji (OSA) udostępnione zostały opisy 2000 wspomnień, 800 kolekcji fotograficznych i 1350 nagrań dźwiękowych z zasobu Ośrodka. Dzięki temu w internecie można  zapoznać się z szczegółowymi informacjami o źródłach dotyczących m.in. represji sowieckich i niemieckich wobec obywateli polskich podczas II wojny światowej, życia społecznego i politycznego w okresie PRL i działalności opozycji demokratycznej.  

Opisy archiwaliów zostały wzbogacone o linki do zbiorów zdigitalizowanych, prezentowanych na stronach: http://dlibra.karta.org.pl/dlibra (głównie zbiory aktowe), http://www.foto.karta.org.pl/ (zbiory fotograficzne), https://audiohistoria.pl/ (zbiory dźwiękowe).

Prace nad udostępnieniem online zbiorów Ośrodka KARTA będą kontynuowane w 2019 roku.

Zachęcamy do prowadzenia kwerend online na portalu osa.archiwa.org!

Zbiory Ośrodka KARTA, fot. Michał Radwański

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury