Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Węglińcu w OSA

Zbiory Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Węglińcu w OSA

Zapraszamy do zapoznania się z archiwaliami zgromadzonymi przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury - Biblioteke Publiczną Miasta i Gminy w Węglińcu

Zbiory Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej prowadzonego przez bibiotekę zostały przeniesione do Otwartego Systemu Archiwizacji w ramach projektu "Cyfrowe Archiwa Tradycji Lokalnej - zabezpieczenie i udostępnienie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego".

Najbogatszy zbiór stanowią pocztówki miasta Węgliniec od początku XX wieku do czasów wojennych. Biblioteka udostępnia także składający się z 46 zdjęć album niemieckiej rodziny z Węglińca, znaleziony w jednym z budynków na ulicy Wschodniej (dawniej Ostlandstrasse), a także inne materiały po niemieckich mieszkańcach miasta, np. dokumenty osobiste znalezione przy ul. Kościuszki 6, dotyczące m.in. rodziny Kurta Wernera (ur. 1918) i jego rodziny. Biblioteka udostępnia też kolekcję Macieja Duczmala, w tym zdjęcia z lat 40. jego dziadka na robotach przymusowych w Weixdorfie w Niemczech i inne pamiątki rodzinne. W zasobie znajdują się również materiały z okresu PRL-u, w tym materiały wyborcze NSZZ „Solidarność” z 1989 roku, jak i dokumenty życia społecznego.

Zapraszamy do obejrzenia kolekcji na portalu OSA!

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Kultura Cyfrowa”