XI edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

XI edycja Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

herb województwa kujawsko-pomorskiego

Po raz jedenasty ruszył konkurs pod nazwą "Oni tworzyli naszą historię", kierowany do uczniów z województwa kujawsko-pomorskiego.

Jak piszą organizatorzy konkursu: Główną ideą konkursu jest upamiętnienie legendarnej cichociemnej gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej i zarażenie młodych ludzi jej największą pasją: dokumentowaniem historii, przede wszystkim dziejów lokalnych, na podstawie wspomnień świadków,  a także zdjęć i pamiątek z domowych archiwów, jak również popularyzowanie regionalnej edukacji historycznej i obywatelskiej.

Konkurs współorganizowany jest przez: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Fundację Generał Elżbiety Zawackiej, Archiwum i Muzeum Pomorskie AK oraz Wojskowej Służby Polek w Toruniu i Bibliotekę Pedagogiczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Więcej informacji na stronie Klubu Odkrywców Historii Regionu