Wyniki konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2019"

Wyniki konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2019"

logo Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych

Wyłoniono najlepsze projekty na realizację zadania publicznego pn. „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, ogłoszonego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

W konkursie dotacje otrzymały działania związane z opracowaniem, udostępnianiem oraz zabezpieczaniem materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego. Wśród beneficejntów znaleźli się między innymi: Fundacja Ośrodka KARTA, Stowarzyszenie "Archiwum Solidarności", Fundacja Arton, Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego - Muzeum Harcerstwa, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Towarzystwo Przyjaciół Andrychowa.

Gratulujemy!