Wielokulturowy Hrubieszów – zaczynamy dokumentować!

Wielokulturowy Hrubieszów – zaczynamy dokumentować!

fotografia Hrubieszowa w latach 70. przed kinem "Plon".  Fot. ze zbiorów CATL przy Miejskiej  Bibliotece Publicznej w Hrubieszowie

Ośrodek KARTA otrzymał dotację w ramach priorytetu „Partnerstwo publiczno-społeczne” Programu Ministra „Promocja literatury i czytelnictwa” na projekt pt. Nasza „mała ojczyzna” Hrubieszów – wielokulturowa opowieść o mieście w XX wieku tworzona społecznie.

Celem projektu jest zebranie, wraz z mieszkańcami Hrubieszowa, materiału archiwalnego (dokumentów życia społecznego, wspomnień, dzienników, zdjęć, literackich zapisów), który stanie się osią organizowanych w bibliotece spotkań. Pozyskana od mieszkańców i instytucji zewnętrznych dokumentacja zostanie opracowana i zdigitalizowana. 

Zebrany materiał stworzy wielowątkową opowieść o Hrubieszowie z XX wieku i będzie podstawą do utworzonej w ramach projektu wystawy i prezentacji. W ten sposób biblioteka stanie się centrum aktywizacji społeczności lokalnej wokół dziedzictwa kulturowego. Projekt wzmocni prestiż biblioteki i jej pozycję jako instytucji nie tylko udostępniania, ale i tworzenia kultury.

Działania dokumentacyjne będą prowadzone przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Hrubieszowie we współpracy z Ośrodkiem KARTA.

Osoby, które chciałyby podzielić się swoimi wspomnieniami, fotografiami, dokumentami, zapraszamy do kontaktu z biblioteką w Hrubieszowie: tel. 84 696 30 47. 

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego