Webinarium dotyczące programu „Europa dla obywateli"

Webinarium dotyczące programu „Europa dla obywateli"

Będzie szczególnie interesujące dla tych instytucji i organizacji, które zamierzają złożyć wniosek już w najbliższym naborze konkursu, trwającym do 1 września. 

W trakcie webinarium, zatytułowanego "Aplikacja bez problemu", zostaną przybliżone najważniejsze zasady dotyczące dofinansowania projektów w programie „Europa dla obywateli”, cele i priorytety programu oraz działania, w ramach których można ubiegać się o dofinansowanie: 2.1 Partnerstwo miast, 2.2 Sieci miast oraz 2.3 Projekty społeczeństwa obywatelskiego. 

Ponadto, w drugiej części spotkania omówiony zostanie wniosek Eform oraz techniczne aspekty aplikacji – rejestracja na Portalu Uczestnika.

Do udziału zaproszeni są szczególnie przedstawiciele organizacji pozarządowych i jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych oraz kulturalnych, którzy planują złożenie wniosku w najbliższym naborze – do 1 września.

Webinarium odbędzie się we wtorek, 11 sierpnia 2020 r. w godzinach 11.00-13.00.

Udział w webinarium jest bezpłatny.

Formularz rejestracyjny na stronie organizatora.

 

O PROGRAMIE "EUROPA DLA OBYWATELI": jest to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej. Więcej informacji