Warsztaty pt. "Koalicje dla Niepodległej"

Warsztaty pt. "Koalicje dla Niepodległej"

plakat Koalicje dla Niepodległej

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest włączenie mieszkańców kraju w działania na rzecz lokalnej historii i dziedzictwa kulturowego Polski. 

Do udziału w warsztatach zaproszeni są przedstawiciele instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. Jak piszą organizatorzy o organizowanych warsztatach: "Wprowadzą one uczestników w tematykę realizacji projektów animacyjnych dotyczących dziedzictwa kulturowego adresowanych do lokalnych społeczności. Spotkania zostaną zorganizowane we wszystkich województwach. By wziąć w nich udział wystarczy wypełnić zgłoszenie".

Więcej informacji, zapisy oraz harmonogram warsztatów udostępnione zostały na stronie niepodlegla.gov.pl/.