Trwają prace nad zmianą prawa archiwalnego

Trwają prace nad zmianą prawa archiwalnego

Rada Ministrów skierowała do sejmu projekt zmiany ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Aktualnie obowiązująca ustawa pochodzi z 1983 roku i nie przystaje do obecnej rzeczywistości. Nowa ustawa ma ułatwić funkcjonowanie archiwów państwowych oraz wprowadzać zapisy dotyczące pracy z zasobem cyfrowym.

Ośrodek KARTA w ramach projeku Stabilizacja archiwistyki społecznej zabiega o wprowadzenie zapisu dotyczącego możliwości dotowania przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych archiwów społecznych (czyli jednostek tworzących nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny).

Projekt ustawy znajduje się na stronie Rządowego Procesu Legislacyjnego.