Trwają prace nad nowelizacją prawa archiwalnego

Trwają prace nad nowelizacją prawa archiwalnego

5 listopada odbyło się posiedzenie nadzwyczajnej podkomisji sejmowej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Obecni na posiedzeniu przedstawiciele Ośrodka KARTA zgłosili propozycję poprawki w ustawie archiwalnej, która gwarantowałaby możliwości organizowania przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych. Zadania zlecane przez Naczelnego Dyrektora miałyby obejmować: ewidencjonowanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie lub zabezpieczanie materiałów archiwalnych tworzących nieewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalny.

Poprawka zyskała aprobatę wszystkich obecnych posłów podkomisji i stała się poprawką poselską. 

Jest to kolejny krok do zbudowania systemowego wsparcia dla archiwów społecznych prowadzonych przez organizacje pozarządowe.