Trwają konsultacje społeczne dotyczące cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

Trwają konsultacje społeczne dotyczące cyfrowego dostępu do europejskiego dziedzictwa kulturowego

Każdy z nas może mieć wpływ na kształtowanie europejskiej i polskiej polityki kulturalnej.

Tematem konsultacji, prowadzonych przez Komisję Europejską, są możliwości oferowane przez technologie cyfrowe w dziedzinie dziedzictwa kulturowego. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są wszyscy zainteresowani: m.in. instytucje kultury, organizacje pozarządowe, administracja państwowa, jednostki zajmujące się nowoczesnymi technologiami, jak i wszyscy obywatele, chcący mieć wpływ na rozwój cyfrowego dostępu do dziedzictwa. 

Czas pandemii przyspieszył proces przestawiania się sektora kultury z tradycyjnych metod działania na płaszczyznę on-line - temat jest więc aktualny bardziej niż kiedykolwiek. Warto zadbać, aby osoby i instytucje zajmujące się naszym dziedzictwem kulturowym, dysponowały najlepszymi narzędziami, wiedzą i umiejętnościami, by w pełni wykorzystać możliwości i potencjał globalnej transformacji cyfrowej.   

Opinie zebrane podczas konsultacji zostaną wykorzystane w rewizji Zaleceń Komisji Europejskiej w sprawie digitalizacji i udostępniania w Internecie dorobku kulturowego oraz w sprawie ochrony zasobów cyfrowych z 2011 roku. Mogą mieć również wpływ na kształtowanie polityki i finansowania działań w dziedzinie kultury w najbliższych latach - zarówno w poszczególnych krajach, jak i na szczeblu unijnym. 

Konsultacje trwają do 14 września 2020 roku.

Więcej informacji (w języku angielskim)