Szkolenia, konsultacje, kongres… Przedstawiamy planowane działania na lata 2014-2016.

Szkolenia, konsultacje, kongres… Przedstawiamy planowane działania na lata 2014-2016.

Stowarzyszenie, biblioteka, instytucja miejska, grupa nieformalna? Kto może skorzystać z efektów projektu „Stabilizacja archiwistyki społecznej”? Projekt skierowany jest głównie do organizacji pozarządowych: fundacji, stowarzyszeń rejestrowanych i stowarzyszeń zwykłych.

Przewidujemy jednak szereg działań dla różnego typu beneficjentów, ponieważ archiwa społeczne istnieją nie tylko przy organizacjach pozarządowych, ale takze przy samorządowych, tworzone są także przez osoby prywatne.

Poniżej przedstawiamy dokładny plan naszych działań z określeniem, kto może w nich uczestniczyć:

 • Szkolenia stacjonarne
  Organizujemy w Warszawie cykl warsztatów z prowadzenia nowoczesnego archiwum społecznego. Mogą w nich  bezpłatnie uczestniczyć członkowie wszystkich organizacji pozarządowych. Rekrutacja ruszyła! Zapraszamy na stronę Szkoła KARTY/Szkolenia.
   
 • Szkolenia online
  W drugiej połowie 2015 roku uruchomimy cykl szkoleń online. Mogą z nich skorzystać wszyscy chętni archiwiści społeczni bez względu na status formalny archiwum.
   
 • Założenie strony  internetowej do prezentacji zbiorów archiwalnych
  Proponujemy archiwom społecznym udostępnienie strony typu CATL lub CAS i pomoc w ich obsłudze. Jej założenie jest bezpłatne dla każdego archiwum niezależnie od statusu formalnego, ale wiąże się z odbyciem szkolenia stacjonarnego lub szkolenia online. Więcej informacji na stronie Szkoła KARTY.
   
 • Konferencja międzynarodowa
  6 października 2014 organizujemy międzynarodową konferencję na temat modeli współpracy państwa z archiwami społecznymi. Zapraszamy na nią ekspertów tematu. Liczba miejsc dla uczestników jest jednak bardzo ograniczona.
   
 • Porady i konsultacje
  Zapraszamy wszystkich archiwistów społecznych do skorzystania z bezpłatnych porad i konsultacji: poprzez czat, mail, telefon, forum, kontakt bezpośredni. Więcej informacji na podstronie Pomoc.
   
 • Baza komputerowa do katalogowania zbiorów
  W pierwszej połowie roku 2015 udostępnimy narzędzie open-source do katalogowania zbiorów archiwalnych. Baza będzie ogólnodostępna. Oferujemy także wszystkim zainteresowanym pomoc w jej wdrażaniu.
   
 • Materiały edukacyjne
  Tworzymy teksty edukacyjne i tutoriale dla archiwistów społecznych. Są one bezpłatnie dostępne w zakładce Szkoła KARTY/Materiały na portalu archiwa.org.
   
 • Kongres archiwów społecznych
  Odbędzie się w kwietniu 2015 roku. Każdy chętny archiwista społeczny może w nim wziąć udział.
   
 • Dotacja dla archiwów społecznych
  Zabiegamy o zmianę prawa archiwalnego, tak by możliwe było dotowanie archiwów społecznych przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Będzie to możliwe jedynie dla zarejestrowanych w KRS organizacji pozarządowych.