Statut Centrum Archiwistyki Społecznej

Statut Centrum Archiwistyki Społecznej

30 stycznia 2020 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał zarządzenie w sprawie nadania statutu CAS. Głównym celem instytucji będzie wspieranie AS-ów, rozwijanie ich sieci oraz wzmacnianie zaangażowania obywateli na polu archiwistyki społecznej. 

CAS jest instytucją wspólnie prowadzoną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundację Ośrodka KARTA. 

Pobierz Statut Centrum Archiwistyki Społecznej.