Spuścizna Jana Gozdawy-Gołębiowskiego udostępniona w OSA

Spuścizna Jana Gozdawy-Gołębiowskiego udostępniona w OSA

Jan Gozdawa

Zakończyliśmy realizację projektu obejmującego opracowanie, digitalizację i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego (1925 – 2013).

W jej skład wchodzą materiały dotyczące życia Jana Gozdawy-Gołębiowskiego, jego braci, również żołnierzy AK oraz materiały dokumentujące działania Armii Krajowej na terenie Obszaru Warszawskiego.

Spuścizna została zinwentaryzowana i udostępniona w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA: https://osa.archiwa.org/). Można ją przeszukiwać przy użyciu wyszukiwarki.

Inwentarz dostępny jest tutaj, a z oryginałami można zapoznać w Archiwum Ośrodka KARTA.

Zadanie publiczne: "Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego - podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Zadanie publiczne: "Opracowanie, digitalizacja i upowszechnienie kolekcji osobistej Jana Gozdawy-Gołębiowskiego - podchorążego w 2. Plutonie Kompanii Sztabowej Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.