Spotkanie online "Aktywizm i archiwa: od czego się zaczęło?"

Spotkanie online "Aktywizm i archiwa: od czego się zaczęło?"

Wydarzenie odbędzie się 25 marca w ramach cyklu Instytutu Pileckiego "Twierdza Archiwum".

Jakie motywacje kierują twórczyniami i twórcami archiwów? Czy zgromadzone akta mogą być impulsem do działania?

Instytut Pileckiego zapraszam na wspólne poszukiwania odpowiedzi na te pytania podczas kolejnego spotkania online z cyklu "Twierdza Archiwum", podczas którego przybliżona zostanie historia dwóch legendarnych ośrodków archiwalnych: Ośrodka KARTA oraz Arolsen Archives. 

Alicja Wancerz-Gluza opowie o działalności wydawniczej w warunkach konspiracji, z której wyłonił się Ośrodek KARTA oraz o prowadzonych przez niego projektach, takich jak Archiwum Wschodnie, dokumentujące losy Polaków pod okupacją sowiecką i zesłanych do ZSRR oraz Indeks Represjonowanych – imienny rejestr ofiar represji sowieckich, współtworzony z rosyjskim stowarzyszeniem „Memoriał”. Dowiemy się o nieformalnych sposobach pozyskiwania informacji o osobach zaginionych i o aktualnej działalności Ośrodka KARTA.

Anna Meier-Osiński przedstawi historię powstania i aktualne inicjatywy Arolsen Archives, #StolenMemory -  kampania i wystawa oraz #everynamecounts – cyfrowy pomnik dla upamiętnienia osób prześladowanych przez narodowy socjalizm. Zegarki i biżuteria, obrączki i dokumenty, listy i fotografie: w obozach koncentracyjnych naziści odbierali przedmioty osobiste. Arolsen Archives przechowuje nadal ok. 2700 przedmiotów należących do byłych więźniów, które czekają na to, aż zostaną zwrócone rodzinom. Crowdsourcingowa inicjatywa #everynamecounts oferuje nowe i bardzo bezpośrednie podejście, które pozwala w aktywny sposób rozliczyć się z przeszłością.

Spotkanie odbędzie się 25 marca 2021 w godz. 15.00-16.30 na platformie Zoom. 

Rejestracja: https://zoom.us/webinar/register/WN_QxYYaPyBTyyvWEoWc6jEyg?fbclid=IwAR2k...