Ruszył konkurs Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

Ruszył konkurs Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

Program umożliwia dofinansowanie opracowania, udostępniania i zabezpieczania materiałów archiwalnych wchodzących w skład niepaństwowego zasobu archiwalnego.

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2  i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Termin składania ofert upływa dnia 16 kwietnia 2021 o godz. 12.00. Potwierdzenie złożenia oferty, wydrukowane z elektronicznego generatora wniosków Witkac.pl, należy przesłać lub bezpośrednio dostarczyć do dnia 22 kwietnia 2021 r. do godz. 14.00 na adres: ul. Rakowiecka 2D, 02-517 Warszawa, z adnotacją „Konkurs WDA 2021”. Decyduje data i godzina wpływu do siedziby Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.

Realizacja zadania, na które przyznano dotację, może rozpocząć się po zawarciu umowy, jednak nie wcześniej niż dnia 15 czerwca, i musi zakończyć się do dnia 31 grudnia 2021.

Wyjaśnienie dotyczące systemu i serwisu dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych: "Informujemy, że systemem informatycznym, o którym mowa w regulaminie konkursu jest  Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA) i serwis szukajwarchiwach.gov.pl.
Uprzejmie wyjaśniamy, że nie jest konieczne korzystanie przez wnioskodawców tylko z dedykowanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych systemu do  opisu zbiorów. Nie ma obowiązku wdrożenia systemu ZoSIA, jako podstawowego systemu do prowadzenia ewidencji, ani stosowania wyłącznie tego systemu podczas realizacji projektu. Wnioskodawcy mogą opracować zbiory w dowolnym systemie i przekazać Naczelnemu Dyrektorowi inwentarz w formacie .pdf i .csv."

W Centrum Archiwistyki Społecznej oczywiście zachęcamy do realizacji swoich projektów w Otwartym Systemie Archiwizacji (OSA), tak jak zrobili to niektórzy spośród beneficjentów zeszłorocznego konkursu - Ośrodek KARTA i Związek Sybiraków. Skontaktujcie się z nami, jesli chcecie przystąpić do OSA: osa@cas.archiwa.org.

 

Więcej informacji i regulamin na stronie konkursu "Wspieranie działań archiwalnych 2021"

Pytania w sprawie konkursu należy kierować na adres: dotacje@archiwa.gov.pl.