Rusza program NCK "Praktykuj w kulturze"!

Rusza program NCK "Praktykuj w kulturze"!

Program umożliwia studentom i absolwentom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego, a instytucjom kultury pozyskanie członków do swoich zespołów.

Narodowe Centrum Kultury czeka na zgłoszenia bibliotek, organizacji pozarządowych, domów kultury, teatrów, muzeów i innych instytucji kultury, które chciałyby przyjąć do swojego zespołu ambitnych praktykantów: studentów trzeciego roku studiów licencjackich, studiów magisterskich, studentów studiów podyplomowych, studiów artystycznych, społecznych lub humanistycznych oraz absolwentów tych studiów do 30. roku życia.

Zgłoszenia instytucji przyjmowane są przez portal Pracuj w kulturze (czerwony panel "Dodaj ofertę"). Wszystkie oferty zostaną opublikowane na portalu w dniu uruchomienia naboru dla praktykantów. 

Również praktykanci mogą się zgłaszać poprzez portal Pracuj w kulturze (biały panel "Szukaj oferty"). Zgłoszenie trafi bezpośrednio do instytucji oferującej praktyki.

Praktyki mogą trwać od 160 do 320 godzin, w trybie ustalonym bezpośrednio między instytucją oferującą praktyki a praktykantem.

Terminy:

EDYCJA JESIENNO-ZIMOWA  (19.10.2020–31.03.2021)

  • 21.09-04.10.2020 – nabór dla instytucji
  • 6-18.10.2020 – nabór dla praktykantów
  • 20-31.10.2020 – nabór uzupełniający

 

Więcej szczegółów na stronie Narodowego Instytutu Kultury.