Rozwój archiwistyki społecznej - broszura

Rozwój archiwistyki społecznej - broszura

Zachęcamy do lektury broszury “Rozwój archiwistyki społecznej”, która powstała po spotkaniu grupy konsultacyjnej archiwistyki społecznej, które odbyło się 27.10.2018 w Warszawie.

Broszura zawieraj wstęp określający stan obecny dziedziny, główne kierunki rozwoju archiwistyki społecznej i postulaty zmian. Zawiera również postulaty wobec państwa w sprawie nowelizacji Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (rejestr niepaństwowego zasobu archiwalnego, konkurs dotacyjny dla archiwów społecznych).

Broszura do pobrania w pdf.

Projekt dofinansowany ze środków Programu FIO.