Rozpoczynamy projekt „Ustabilizowanie archiwistyki społecznej w Polsce”

Rozpoczynamy projekt „Ustabilizowanie archiwistyki społecznej w Polsce”

W ramach projektów systemowych konkursu „Obywatele dla demokracji”, KARTA realizować będzie działania służące trwałej pozytywnej zmianie sytuacji archiwistyki społecznej.

W latach 2014-2016 chcemy osiągnąć nastepujące cele: 

  • opracowanie modelu współpracy archiwów społecznych z państwem, uporządkowanie jej statusu prawnego przez nowelizację Prawa archiwalnego (umożliwienie współpracy archiwów społecznych z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych) i przygotowanie założeń do docelowej ustawy, która wprowadzi archiwa społeczne do polskiego prawa (pomocniczość państwa);
  • wzmocnienie „wewnętrzne”: profesjonalizacja dziedziny, zwiększenie kompetencji archiwistów społecznych (dostęp do wiedzy, szkolenia), dostarczenie narzędzi m.in. informatycznych do zabezpieczania, opracowywania, digitalizowania i udostępniania zbiorów;
  • stworzenie Sieci archiwów społecznych: samoorganizacja i integracja środowiska, budowa platformy wymiany informacji i doświadczeń (portal „branżowy” archiwa.org);
  • wzmocnienie „zewnętrzne”: zmiana pozycji społecznej, adekwatnie do wagi jej funkcji kulturowej (promocja i komunikacja społeczna).

Więcej informacji o programie „Obywatele dla demokracji”.