Rozpoczął się nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Rozpoczął się nabór do programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2021 rok

Samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski do 18 stycznia.

 

Biuro Programu „Niepodległa” otworzyło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Dofinansowanie będą mogły otrzymać zarówno duże, jak i kameralne wydarzenia.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:
1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne),
2) rekonstrukcje historyczne,
3) wystawy wraz z katalogami,
4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty, gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy,
5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych,
6) murale,
7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

 

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych), 
  • organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe,
2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze,
3) uczelnie,
4) instytucje kultury,
5) organizacje pozarządowe,
6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą,
8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19 marca do 20 listopada 2021 roku. 

W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. zł. Poziom dofinansowania ze środków programu nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15:59 poprzez formularz w systemie Witkac.

Więcej informacji, instrukcja składania wniosku i regulamin - na stronie programu "Niepodległa"