Rekrutacja na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. promocji

Rekrutacja na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. promocji

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko: Specjalista/Specjalistka ds. promocji. Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lipca 2020 roku (włącznie).

Specjalista/Specjalistka ds. promocji:

 
Twoje obowiązki:
→ Realizacja strategii komunikacji i promocji instytucji oraz poszczególnych projektów we współpracy
z zespołem Centrum Archiwistyki Społecznej
→ Tworzenie treści na stronę www oraz na potrzeby kanałów w mediach społecznościowych
→ Realizowanie płatnych kampanii w internecie
→ Przygotowywanie materiałów promocyjnych, nadzór nad ich produkcją, dystrybucją i udostępnianiem
→ Utrzymywanie i poszerzanie relacji z mediami
→ Inicjowanie nowych sposobów promocji instytucji
 
Wymagania:
→ Wyższe wykształcenie (mile widziane marketing, PR)
→ 2-letnie doświadczenie w obszarze komunikacji i promocji
→ Praktyczna wiedza w zakresie Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics
→ Praktyczna znajomość narzędzi PR
→ Lekkie pióro, znajomość SEO
→ Dobra znajomość języka angielskiego i MS Office
→ Umiejętności analizowania danych, tworzenia raportów i wyciągania wniosków celem optymalizacji działań promocyjnych
→ Umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu
→ Samodzielność i dobra organizacja pracy
→ Wysoka kultura osobista
→ Komunikatywność, rzetelność i uczciwość
→ Elastyczność i kreatywność
 
Mile widziane:
→ Doświadczenie w agencji marketingowej
→ Doświadczenie w pracy w instytucji kultury
→ Podstawowa znajomość obsługi programu Photoshop
→ Doświadczenie w produkcji eventów, m.in. konferencji prasowych
 
Oferujemy:
→ Umowę o pracę na pełen etat, stabilność zatrudnienia
→ Możliwość rozwoju osobistego i współuczestniczenie w budowaniu
nowej instytucji kultury o zasięgu ogólnopolskim
→ Realizację autorskich, innowacyjnych pomysłów promocyjnych
→ Wynagrodzenie – 3000-3200 netto (na rękę)
 
 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie na adres praca@cas.archiwa.org: CV, listu motywacyjnego oraz treści dwóch przykładowych postów na profil Centrum Archiwistyki Społecznej na Facebooku.

Mile widzialne portfolio.

W tytule maila prosimy wpisać: Specjalista/Specjalistka ds. promocji.

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 lipca 2020 r. (włącznie)

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:
 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.