Rekrutacja na stanowisko Programisty Java

Rekrutacja na stanowisko Programisty Java

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko Programisty Java. Zgłoszenia przyjemy do 21 maja (włącznie).

 

Programista Java

Opis stanowiska

Twoje obowiązki:

      → projektowanie i implementacja nowych funkcjonalności systemu: Otwarty System Archiwizacji (OSA)
      → utrzymanie systemu OSA
      → wdrażanie nowych wersji i administracja serwerem dedykowanym OSA
      → dbałość o jakość wytwarzanego kodu oraz całego systemu
      → dokumentacja tworzonych rozwiązań
      → współpraca z zespołem projektowym

Wymagania:

      → co najmniej 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku
      → komercyjne doświadczenie w programowaniu w Java 8+
      → praktyczna znajomość Spring (Core, Boot, Data, Security) oraz Hibernate/JP

      → doświadczenie w pracy z relacyjnymi bazami danych (SQL)
      → doświadczenie w pracy z Elasticsearch
      → doświadczenie w pracy z systemem kontroli wersji Git
      → znajomość praktyk CI/CD i pracy z systemem Jenkins
      → umiejętność pracy w systemach operacyjnych Linux
      → umiejętność tworzenia czystego i testowalnego kodu
      → stosowanie dobrych praktyk programistycznych w codziennej pracy
      → komunikatywność

Mile widziane:

      → doświadczenie w pracy z platformą cloudową (AWS, Azure lub GCP)
      → doświadczenie w pracy z platformą Docker
      → dobra znajomość protokołu HTTP oraz zasad projektowania REST API
      → znajomość języków JavaScript, PHP oraz Python
      → znajomość frameworka Ember
      → doświadczenie w pracy z Jira

Oferujemy:

      → stabilne zatrudnienie – w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy lub długofalową współpracę w oparciu o umowę cywilno-prawną albo B2B
      → nieformalną, przyjazną atmosferę pracy
      → pracę przy długoterminowym, ciekawym projekcie
      → możliwość rozwoju zawodowego
      → wsparcie doświadczonego programisty
      → samodzielność w realizacji zadań
      → udział w procesach decyzyjnych dotyczących rozwoju systemu
      → dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV bezpośrednio na adres:

praca@cas.archiwa.org

lub za pośrednictwem serwisu praca.pl

Zgłoszenia przyjmujemy do 31 maja (włącznie).

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 848 07 12.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org .
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.