Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

Rekrutacja na stanowisko: Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

Centrum Archiwistyki Społecznej prowadzi rekrutację na stanowisko Kierownika Działu Projektów Kulturalnych. Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia 2020 r. (włącznie)

 

Kierownik Działu Projektów Kulturalnych

 

Twoje obowiązki: 

 • koordynacja merytoryczna i organizacyjna Działu zajmującego się projektami kulturalnymi związanymi z archiwami społecznymi oraz ich zasobami (m.in. projekty wystawiennicze, wydawnicze, animacyjne, popularyzatorskie);
 • nadzór nad harmonogramem działań, budżetem oraz dokumentacją Działu;
 • współpraca i prowadzenie bieżących kontaktów z przedstawicielami archiwów społecznych oraz instytucji kultury;
 • popularyzacja archiwistyki społecznej wśród odbiorców kultury.

Wymagania:

 • minimum 2-letnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu projektami z obszaru kultury i kierowaniu zespołem;
 • wykształcenie wyższe;
 • “lekkie pióro” i umiejętność redagowania tekstów;
 • bardzo dobra organizacja czasu pracy swojego i współpracowników;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie co najmniej średniozaawansowanym;
 • wysoka kultura osobista;
 • rozeznanie i aktywność na polu krajowych wydarzeń kulturalnych.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektach wydawniczych oraz w organizowaniu wydarzeń kulturalnych; 
 • zainteresowanie historią i dziedzictwem kulturowym;
 • doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

 Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • udział w procesach decyzyjnych dotyczących programu merytorycznego instytucji;
 • dogodną lokalizację biura, blisko stacji metra Pole Mokotowskie.

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: praca@cas.archiwa.org,

w tytule e-maila prosimy o wpisanie: “rekrutacja na stanowisko Kierownika Działu Projektów Kulturalnych”.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16 grudnia (włącznie). 

Prosimy o dopisanie klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji”.

Centrum Archiwistyki Społecznej zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

 

 

Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 2016, Centrum Archiwistyki Społecznej informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Centrum Archiwistyki Społecznej z siedzibą w Warszawie (02-516) ul. Rejtana 17, lok. 25/26/27, tel: 22 294 11 00​.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Centrum Archiwistyki Społecznej możliwy jest pod adresem email iod@cas.archiwa.org.
 • Dane osobowe kandydata na wolne stanowisko pracy (dalej “kandydat”) przetwarzane będą w celu przeprowadzenia rekrutacji w ramach ogłoszonej rekrutacji na wolne stanowisko pracy przez Centrum Archiwistyki Społecznej. Dane osobowe kandydata przetwarzane będą w celu:
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie danych określonych w przepisach prawa pracy, tj. w Art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz §1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit b RODO;
  • przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego w zakresie innych danych niż te określone w ppkt. a. powyżej, w tym dane zawarte w CV kandydata lub innych dokumentach rekrutacyjnych kandydata - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit a RODO;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów – w tym kontaktu z osobą ubiegającą się o zatrudnienie oraz w przypadku roszczeń uczestników rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1. lit. f RODO.
 • Odbiorcami danych osobowych kandydata na wolne stanowisko pracy będą wyłącznie podmioty świadczące usługę obsługi systemów i oprogramowania informatycznego administratora, zewnętrzne podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (w tym organy administracji publicznej). 
 • Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych kandydatów do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe kandydata przetwarzane będą na czas niezbędny do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i później przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od daty zakończenia rekrutacji. 
 • Kandydaci posiadają prawo żądania od Administratorów Danych dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania oraz usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 • Osobie przesyłającej aplikację w odpowiedzi na ogłoszenia o rekrutacji przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 • Podanie danych przez kandydatów w procesie rekrutacji jest dobrowolne, ale konieczne do przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji.
 • Dane osobowe kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.