Rekrutacja do Bronowickiego Archiwum Społecznego

Rekrutacja do Bronowickiego Archiwum Społecznego

Towarzystwo Przyjaciół Bronowic w Krakowie rozpoczęło realizację społecznego projektu archiwistycznego, który ma na celu zainaugurować „Bronowickie Archiwum Społeczne”.

Towarzystwo postanowiło odkryć historię Bronowic Małych – dawnej podkrakowskiej wsi opisywanej wielokrotnie przez pisarzy młodopolskich. Misją Towarzystwa Przyjaciół Bronowic jest ochrona i promocja bronowickiego dziedzictwa kulturowego, dokumentującego historię codziennego życia zapamiętaną lub zapisaną przez mieszkańców i mieszkanki. 

Do 26 lipca trwa nabór na uczestników projektu „Bronowickie Archiwum Społeczne”. Osoby pochodzące z Bronowic Małych, w wieku poniżej 26 lat, zaproszone zostaną do udziału w warsztatach z zakresu archiwistyki społecznej. Uczestnicy warsztatów, które przeprowadzą specjalistki z Ośrodka KARTA, nabędą wiedzę z gromadzenia i opracowywania indywidualnych świadectw minionych czasów (wspomnień, fotografii, dokumentów). 

Zbiory, które uda się pozyskać uczestnikom projektu, zostaną następnie opracowane przez historyków z Towarzystwa Przyjaciół Bronowic i udostępnione na stronie internetowej Bronowickiego Archiwum Społecznego. Inauguracja portalu ruszy jesienią. 

Chęć do udziału w projekcie należy zgłaszać do 26 lipca, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Bronowickiego Archiwum Społecznego.  

Więcej informacji na stronie ngo.pl.