Raport z badania ankietowego potrzeb archiwów społecznych już dostępny

Raport z badania ankietowego potrzeb archiwów społecznych już dostępny

okładka raportu

W raporcie prezentujemy wyniki internetowego badania ankietowego, które zostało przeprowadzone w dniach 31 marca – 20 kwietnia 2020 roku. W badaniu wzięli udział przedstawiciele 94 archiwów społecznych z całej Polski.

Głównym celem badania było zgromadzenie informacji na temat aktualnej sytuacji archiwów społecznych w kilku obszarach, kluczowych dla ich działalności.

Zapraszamy do lektury Raportu.

Raport przygotowały: Adriana Kapała i Joanna Michałowska (CAS)