Raport "Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania"

Raport "Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania"

W ramach zadania zleconego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w priorytecie „Obserwatorium kultury” powstał raport "Archiwistyka społeczna. Diagnoza i wyzwania".

Raport opisuje zjawisko archiwistyki społecznej zarówno pod kątem specyfiki działania archiwów społecznych, ich zbiorów, jak i realiów prawnych, w których funkcjonują. Analizie poddano także obecność tematyki archiwów społecznych w nauce i dydaktyce oraz kwestie zagrożonych zbiorów społecznych. Na podstawie wywiadów z przedstawicielami wybranych archiwów społecznych, wskazano również czynniki sprzyjające rozwojowi archiwów.

Pobierz raport

logo MKiDN
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego